top of page

Het goede doel van JCI Sneek dit jaar is:

Stichting Odensehuis Sneek

Het Odensehuis in Sneek werkt vanuit de sociale benadering. Hierbij wordt de persoon met dementie altijd als uitgangspunt genomen. We kijken naar hoe we aansluiting kunnen vinden bij zijn of haar behoefte. Het (levens)verhaal van de persoon met dementie is de basis voor contact. We gaan op zoek naar verbinding en onderzoeken nieuwe perspectieven die aansluiten bij de behoefte. 

8e5022fc-cf83-4433-8c6d-14de0198d35b.webp

Oprichting

Een Odensehuis is een inloophuis voor mensen met dementie, mantelzorgers, en hun familie- en vriendenkring. Er is ruimte voor ontmoeting, ondersteuning, activiteiten en advies. Een Odensehuis biedt een stem aan mensen met dementie en de mantelzorgers.

Vanuit de kerngroep Joan Jonkers, directeur At Home First, Arnold de Jong, mantelzorger en Adema & Nijdam Advies wordt het Odensehuis opgericht. Onder leiding van Niels Nijdam en Martine Adema, de coördinatoren van het inloophuis, zal in samenwerking met een groep gemotiveerde vrijwilligers het inloophuis een grote groep bezoekers en hun naasten verwelkomen. Samen de schouders eronder voor de start van het Odensehuis en vanzelfsprekend de continuering voor de komende jaren waarborgen.

Missie & Visie

Odensehuis Sneek wil een bijdrage leveren aan de verbetering van de maatschappelijke positie van mensen met dementie in Sneek en omgeving, het maatschappelijk taboe op dementie doorbreken en de eigenwaarde en waardigheid van mensen met dementie vergroten. Werken aan een dementie vriendelijke samenleving. De opdracht van naar buiten gerichte activiteiten, promotie, voorlichting, preventie.

In het Odensehuis Sneek komen mensen met dementie en geheugenverlies op een moment dat zij zelf kiezen. Het is belangrijk, dat ook zij een leven leiden waarbij ze gelijkwaardig en geaccepteerd in de samenleving meedoen en waaraan zij, ondanks de beperking van hun ziekte, een zinvolle bijdrage kunnen leveren. Het Odensehuis biedt mensen een plek waar je jezelf kunt zijn en niet afgerekend wordt op de snelheid van buitenwereld.

“Ik wil er zo graag bij blijven horen, ook al ben ik ziek en lukt het me allemaal niet meer. Ik wil als mens gezien worden, niet als patiënt.”

f22b2417-58fc-4096-864c-95731c7697a0.webp
bottom of page